Psychologiepraktijk Marco Fattizzo

Er is altijd een oplossing, jouw oplossing!

Beste bezoeker,

Zijn er bepaalde dingen in je leven waar je het moeilijk mee hebt? Omstandigheden, gebeurtenissen of gevoelens die er misschien voor zorgen dat je je ongelukkig of ontevreden voelt? Streef je naar verandering, maar weet je niet zo goed hoe je dit precies moet aanpakken?  


Er is altijd een oplossing, jouw oplossing, zelfs wanneer het lijkt alsof je zelf niets meer aan de situatie kan veranderen. Vanuit jouw wens tot verandering gaan we hiernaar op zoek. Als oplossingsgericht psycholoog wil ik je graag bijstaan in dit proces.


Wie ben ik?


Ik ben een gecertificeerd klinisch psycholoog, opgenomen in het register van de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie (door de overheid bij wet erkend als ‘gezondheidszorgberoep’), en sinds kort actief op zelfstandige basis. Tijdens mijn opleiding Cognitieve Neurowetenschappen aan de Universiteit Maastricht raakte ik gefascineerd door de werking van de hersenen en de manier waarop wij de wereld rondom ons ervaren en interpreteren. Als je lijden ervaart op psychisch of emotioneel vlak, is er vaak dus ook sprake van een verstoorde werking van je hersenen. Door hierop in te werken verandert ook jouw visie op de werkelijkheid, en omgekeerd. Dat is dan ook de kerngedachte van de begeleiding die ik aanbied.


Om ook op klinisch gebied een optimale begeleiding te kunnen bieden, volgde ik bijkomend nog een Masteropleiding in de Klinische- en gezondheidspsychologie aan de K.U. Leuven. Bovendien neem ik deel aan de permanente vorming in de kortdurende oplossingsgerichte therapie van het Korzybski-instituut. Ook zal ik mij in de toekomst verder bekwamen in de toepassing van neurofeedback, maar hierover volgt in een later stadium meer informatie.


Erkenningsnummer Psychologencommissie: 891115499 
Ondernemingsnummer: 0657.977.625